Address in the Debate: Condolences for Frederik Van Zyl Slabbert by UDM Deputy-President (26 May 2010)

 

Meneer Speaker, en eerbare Lede,

Ons vergader vandag hier om hulde te bring aan ‘n groot Suid Afrikaner. Frederik Van Zyl Slabbert was ‘n man van woorde en ‘n man van aksie; met ‘n rare mengsel van beginsel en visie. Hy was ook ‘n man van vrede. In hierdie opsigte was hy ‘n pionier wat vir ander blankes en Afrikaners gewys het dat daar wel hoop is om ‘n morele en vreedsame einde te bring aan Apartheid.

Waar ander slegs doemenis gesien het, het Frederik Van Zyl Slabbert ‘n visie van ‘n beter toekoms gehad. In 1980 sou andere dit sekerlik as fantasie beskou het dat ek vandag hier sou staan, in hierdie Huis, en hulde sou bring aan hom, en in sy eie taal nogals! Maar ek het geen twyfel dat hy net sou geglimlag het en gevra het: maar hoekom nie?

Sy bydrae tot ons nuwe grondwetlike bestelling het ook verby 1994 gestrek. In sy hoedanigheid as die Voorsitter van die Kommissie wat Kiesstelsel Hervorming ondersoek het, het hy weereens ‘n waardevolle bydrae gemaak. Net soos vantevore, is sy visie en wysheid ongelukkig nie met ope arms ontvang deur die regering van die dag nie. Daar kan geen groter huldeblyk aan hom wees nie as vir hierdie regering om nou daardie Kommissie se werk te erken en te implementeer.

Laat my toe om aan Frederik Van Zyl Slabbert se familie en vriende ons opregte medelye mee te deel; mag u in hierdie tyd troos vind in die opregte dankbaarheid van die hele nasie. U is in ons gedagtes en gebede.

Mag hy rus in vrede.

Ek dank u.